כוונן את בהירות מסך הטלפון (8800 Series)

1

יישומים לעיתונות .

2

בחר העדפות משתמש > העדפות מסך > בהירות תצוגה.

3

לחץ על אשכול הניווט, ימין או שמאל, כדי להגדיל או להקטין את הבהירות.

4

לחץ על ' שמור '.

כוונן את ניגודיות מסך הטלפון

1

יישומים לעיתונות .

2

בחר העדפות משתמש > העדפות מסך > רמת ניגודיות.

3

לחץ על אשכול הניווט למעלה או למטה כדי להגדיל או להקטין את הבהירות.

4

לחץ על ' שמור '.