Juster telefonskærmens lysstyrke

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Brugerindstillinger > Skærmindstillinger > Skærmens lysstyrke.

3

Tryk navigationsklyngen til højre eller venstre for at øge eller reducere lysstyrken.

4

Tryk på Gem.

Juster telefonskærmens kontrast

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Brugerpræferencer > Skærmindstillinger > Kontrastniveau.

3

Tryk navigationsklyngen op eller ned for at øge eller mindske lysstyrken.

4

Tryk på Gem.