Dostosowywanie jasności ekranu telefonu (seria 8800)

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Jasnośćwyświetlacza.

3

Naciśnij klaster nawigacji (w prawo lub w lewo), aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.

4

Naciśnij Zapisz.

Dostosowywanie kontrastu ekranu telefonu

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Poziomkontrastu.

3

Naciskaj klaster nawigacji w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.

4

Naciśnij Zapisz.