Regulacja jasności ekranu telefonu

1

Naciśnij Aplikacje .

2

Wybierz Preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Jasność ekranu.

3

Naciśnij kółko nawigacyjne w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.

4

Naciśnij przycisk Zapisz.

Regulacja kontrastu ekranu telefonu

Naciśnij przycisk Zapisz.