Ajustarea luminozității ecranului telefonului (seria 8800)

1

Aplicații de presă .

2

Selectați Preferințe utilizator > Preferințe ecran > Luminozitate afișare .

3

Apăsați panoul de navigare, la dreapta sau la stânga, pentru a mări sau a micșora luminozitatea.

4

Apăsați Salvare.

Ajustarea contrastului ecranului telefonului

1

Aplicații de presă .

2

Selectați Preferințe utilizator > Preferințe ecran > Nivel contrast .

3

Apăsați panoul de navigare în sus sau în jos pentru a mări sau a micșora luminozitatea.

4

Apăsați Salvare.