Присъстващи

За да дадете обратна връзка, докоснете Обратна връзка , след което изберетеобратната връзка, която искате да дадете.

Има пет опции за обратна връзка:

  • Вдигнете Ръка— Дава на домакина да разбере, че искате да притесните вниманието им.

  • Да— Отговорете на въпрос с "Да".

  • Не— Отговорете на въпрос с "Не".

  • Отидете по-бързо– Позволява на домакина да знае, че те се движат твърде бавно в презентацията си.

  • Отидете по-бавно– Позволява на домакина да знае, че те се движат твърде бързо в презентацията си.

Организатори

Домакините на webex обучителни сесии могат да въведат обратна връзка точно като участниците, но те също могат да прегледат и изчистят обратната връзка.

Хостовете на webex събития не могат да използват мобилното приложение, за да стартират събития.

  1. За да прегледате обратната връзка, докоснете Обратна връзка.

    Обратната връзка се появява под Резултати за обратна връзка.

  2. За да премахнете обратната връзка, докоснете Изчистване на резултатите от обратната връзка.