Deltagare

Om du vill ge feedback trycker du på Feedback och väljer sedan den feedback du villge.

Det finns fem feedbackalternativ:

  • Räcker upphanden – meddelar värden att du vill få deras uppmärksamhet.

  • Ja– svara på en fråga med "Ja".

  • Nej– Svara på en fråga med "Nej".

  • Snabba på– värden vet att de rör på sig för långsamt i sin presentation.

  • långsammare – låter värden veta att de förflyttar sig för snabbt i sin presentation.

Värdar

Värdar för Webex-utbildningsmöten kan ge feedback på samma sätt som deltagare, men de kan också granska och rensa feedback.

Värdar för Webex Events kan inte använda mobilappen för att starta händelser.

  1. För att granska feedback knackar du på Feedback.

    Feedbacken visas under Feedbackresultat.

  2. För att ta bort feedbacken knackar du på Rensa feedbackresultat.