Uczestnicy

Aby przekazać opinię, stuknij w Opinia , a następnie wybierzopinię, którą chcesz przekazać.

Istnieje pięć opcji opinii:

  • Podnieśrękę — informuje gospodarza, że chcesz zwrócić na siebie jego uwagę.

  • Tak— odpowiedz na pytanie "Tak".

  • Nie— odpowiedz na pytanie "Nie".

  • Szybszedziałanie — informuje gospodarza, że w prezentacji porusza się zbyt wolno.

  • Idź wolniej— informuje gospodarza, że w prezentacji porusza się zbyt szybko.

Prowadzący

Gospodarze sesji szkoleniowych Webex mogą wprowadzać opinie, podobnie jak uczestnicy, ale mogą również przeglądać i usuwać opinie.

Organizatorzy wydarzeń Webex nie mogą uruchamiać wydarzeń za pomocą aplikacji mobilnej.

  1. Aby przejrzeć opinię, kliknij Opinia.

    Opinia pojawi się w obszarze Wyniki opinii.

  2. Aby usunąć opinię, kliknij Wyczyść wyniki opinii.