Deltakere

Hvis du vil gi tilbakemelding, trykk på Tilbakemelding, velg deretter tilbakemeldingen du vil gi.

Det finnes fem tilbakemeldingsalternativer:

  • Rekk opp hånden – lar verten vite at du ønsker å få deres oppmerksomhet.

  • Ja – svar på et spørsmål med «Ja».

  • Nei – svar på et spørsmål med «Nei».

  • Gå raskere – lar verten få vite at de beveger seg for sakte i presentasjonen.

  • Gå saktere – lar verten få vite at de beveger seg for raskt i presentasjonen.

Verter

Verter for Webex-opplæringsøkter kan angi tilbakemeldinger akkurat som deltakere, men de kan også se gjennom og fjerne tilbakemeldinger.

Verter for Webex-hendelser kan ikke bruke mobilappen til å starte hendelser.

  1. Hvis du vil se gjennom tilbakemeldingen, trykk på Tilbakemelding.

    Tilbakemeldingen vises under Tilbakemeldingsresultater.

  2. Hvis du vil fjerne tilbakemeldingen, trykk på Fjern tilbakemeldingsresultater.