משתתפים

כדי לתת משוב, מקישים על משוב ובוחרים את המשוב שרוצים לתת.

ישנן חמש אפשרויות משוב:

  • להרים את היד- כדאי שהמארח ידע שאתם רוצים לקבל את תשומת הלב שלו.

  • כן- לחזור לשאלה עם "כן ".

  • אין תשובה לשאלה עם "לא ".

  • מהר יותר- כדאי שהמארח ידע שהוא מתקדם לאט מדי במצגת שלו.

  • אפשר להתקדם לאט יותר- כדי שהמארח ידע שהוא מתקדם מהר מדי במצגת שלו.

מארחים

מארחים של מפגשי הדרכה ב - Webex יכולים להזין משוב בדיוק כמו המשתתפים, אבל הם יכולים גם לעיין במשוב ולהבהיר אותו.

מארחים באירועי Webex לא יכולים להשתמש באפליקציה לנייד כדי להתחיל באירועים.

  1. כדי לעיין במשוב, מקישים על משוב.

    המשוב מופיע בקטע תוצאות המשוב.

  2. כדי להסיר את המשוב, מקישים על מחיקת תוצאות המשוב.