Účastníci

Pokud chcete poskytnout zpětnou vazbu, klepněte na Zpětná vazbaa vyberte zpětnou vazbu, kterou chcete poskytnout.

Existuje pět možností zpětné vazby:

  • Zvedněte ruku– Dejte hostiteli vědět, že chcete upoutat jeho pozornost.

  • Ano– Odpovězte na otázku "Ano".

  • Ne– Odpovězte na otázku "Ne".

  • Jděte rychleji– Dá hostiteli vědět, že se ve své prezentaci pohybují příliš pomalu.

  • Jít pomaleji– Dá hostiteli vědět, že se v prezentaci pohybuje příliš rychle.

Hostitelé

Hostitelé školení Webex mohou zadávat zpětnou vazbu stejně jako účastníci, ale mohou také zkontrolovat a vymazat zpětnou vazbu.

Hostitelé událostí Webex nemohou ke spouštění událostí používat mobilní aplikaci.

  1. Pokud chcete zkontrolovat zpětnou vazbu, klepněte na Zpětná vazba.

    Zpětná vazba se zobrazí v části Výsledky zpětné vazby.

  2. Pokud chcete zpětnou vazbu odebrat, klepněte na Vymazat výsledky zpětné vazby.