Sudionici

Da biste dali povratne informacije, dodirnite Povratneinformacije , a zatim odaberite povratne informacije koje želite dati.

Postoji pet mogućnosti povratnih informacija:

  • Podignite ruku– domaćinu dajte do znanja da želite privući njihovu pažnju.

  • Da– odgovorite na pitanje s »Da«.

  • Ne– odgovorite na pitanje s "Ne".

  • Idi brže– domaćinu omogućuje da zna da se presporo kreće u svojoj prezentaciji.

  • Idi sporije– domaćinu omogućuje prebrzo kretanje u prezentaciji.

Organizatori

Domaćini webex treninga mogu unijeti povratne informacije baš kao i sudionici, ali također mogu pregledati i očistiti povratne informacije.

Domaćini Webex događaja ne mogu koristiti mobilnu aplikaciju za pokretanje događaja.

  1. Da biste pregledali povratne informacije, dodirnite Povratne informacije.

    Povratne informacije pojavljuju se u odjeljku Rezultati povratnih informacija.

  2. Da biste uklonili povratne informacije, dodirnite Očisti rezultate povratnih informacija.