Udeleženci

Če želite dati povratne informacije, tapnite Povratne informacije, nato izberite povratne informacije, ki jih želite dati.

Obstaja pet možnosti povratne informacije:

  • Dvigni roko— Dajte gostitelju vedeti, da želite pritegniti njegovo pozornost.

  • ja— Na vprašanje odgovorite z "Da."

  • št— Na vprašanje odgovorite z "Ne."

  • Pojdi hitreje— Da gostitelju vedeti, da se v svoji predstavitvi premikajo prepočasi.

  • Pojdite počasneje— Da gostitelju vedeti, da se v svoji predstavitvi premikajo prehitro.

Gostitelji

Gostitelji izobraževanj Webex lahko vnesejo povratne informacije tako kot udeleženci, lahko pa tudi pregledajo in počistijo povratne informacije.

Gostitelji dogodkov Webex ne morejo uporabljati mobilne aplikacije za začetek dogodkov.

  1. Če želite pregledati povratne informacije, tapnite Povratne informacije.

    Povratne informacije so prikazane pod Rezultati povratnih informacij.

  2. Če želite odstraniti povratne informacije, tapnite Jasni povratni rezultati.