Преди да започнете

Тази настройка е налична само ако сте разположили Calling in Webex (Унифициран CM) като услуга за извикване във вашата организация на контролния център.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги, щракнете върху Обаждане и след това изберете Настройки на клиента.

2

Превъртете до Unified CM SIP адрес маршрутизиране, след което променете настройката SIP адрес път за повикване в зависимост от това как искате повиквания към маршрут:

  • Всички SIP адресни разговори, с изключение на адреси, които съответстват на услугите на Cloud Webex – Опцията по подразбиране маршрутизира всички SIP повиквания към вашето предприятие с изключение на всички домейни, които съответстват на услугите на Cloud Webex.
  • Само повиквания, които съответстват на зададените (разделени със запетая) домейни – Тази опция замества по подразбиране и само маршрути SIP извиква през домейните, които въвеждате в полето.

    Въведете разделен със запетая списък с до 200 домейна. Можете също да въведете звездичка като заместващ символ. Например: *.example.com, example1.com, example2.com. Поведението при маршрутизиране е същото за всички поддомейни, които попадат под заместващ запис. Друга възможност е да изброите IP адреси.


     

    *.example.com съвпада само с поддомейни, а не с домейни от най-високо ниво.