Zanim rozpoczniesz

To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy wdrożyłeś Połączenia w Webex (Unified CM) jako usługę telefoniczną w swojej organizacji Control Hub.

1

W widoku klienta na https://admin.webex.com przejdź do Usługi, kliknij Połączenia , a następnie wybierz Ustawienia klienta.

2

Przewiń do Trasowanie połączeń SIP Unified CM, a następnie zmień ustawienie Ścieżka połaczenia adresu SIP w zależności od tego, jak chcesz kierować połączenia:

  • Wszystkie wywołania adresów SIP, z wyjątkiem adresów zgodnych z usługami Webex w chmurze — opcja domyślna kieruje wszystkie wywołania SIP do przedsiębiorstwa z wyjątkiem domen zgodnych z usługami Webex w chmurze.
  • Tylko połączenia, które pasują do określonych (oddzielonych przecinkami) domen — ta opcja zastępuje ustawienie domyślne i kieruje połączenia SIP tylko przez domeny wprowadzone w polu.

    Wpisz listę maksymalnie 200 domen rozdzielonych przecinkami. Możesz także wpisać gwiazdkę jako symbol wieloznaczny. Na przykład: *.przyklad.com, przyklad1.com, przyklad2.com. Zachowanie routingu jest takie samo dla wszystkich subdomen, które należą do wpisu z symbolem wieloznacznym. Alternatywnie można wyświetlić listę adresów IP.


     

    *.przykład.com pasuje tylko do subdomen, a nie do domen najwyższego poziomu.