Zanim rozpoczniesz

To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy w organizacji centrum sterowania zostało wdrożone połączenie w Webex aplikacji (Unified CM) jako usługa wywołująca

1

W widoku klient w https://admin.webex.com przejdź do opcji usługi , kliknij opcję nawiązywanie połączeń , a następnie wybierz kolejno Opcje ustawienia klienta.

2

Przewiń do Trasowanie połączeń SIP Unified CM, a następnie zmień ustawienie Ścieżka połaczenia adresu SIP w zależności od tego, jak chcesz kierować połączenia:

  • wszystkie połączenia sip z wyjątkiem adresów zgodnych z usługami Webex w chmurze — opcja domyślna przekierowuje wszystkie połączenia SIP do przedsiębiorstwa z wyjątkiem domen zgodnych z usługami Webex w chmurze.
  • Tylko połączenia zgodne z określonymi (oddzielone przecinkiem) domenami — Ta opcja zastępuje wartość domyślną i przekierowuje tylko połączenia SIP za pośrednictwem domen wprowadzanych w tym polu

    Wpisz listę maksymalnie 200 domen rozdzielonych przecinkami. Możesz także wpisać gwiazdkę jako symbol wieloznaczny. Na przykład: *. example.com, example1.com, example2.com. Zachowanie routingu jest takie samo dla wszystkich subdomen, które należą do wpisu z symbolem wieloznacznym. Alternatywnie można wyświetlić listę adresów IP.


     

    *. example.com są tylko zgodne z poddomenami, a nie domenami najwyższego poziomu.