Predtým ako začneš

Toto nastavenie je dostupné iba v prípade, že ste ho nasadili Volanie v aplikácii Webex (Unified CM) ako službu volania vo vašom Control Hub Organizácia.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby, kliknite Volanie a potom si vyberte Nastavenia klienta.

2

Prejdite na Unified CM SIP Address Routinga potom zmeňte Cesta hovoru podľa adresy SIP nastavenie v závislosti od toho, ako chcete smerovať hovory:

  • Všetky volania na adresu SIP okrem adries, ktoré zodpovedajú cloudovým službám Webex– Predvolená možnosť smeruje všetky hovory SIP do vášho podniku okrem domén, ktoré zodpovedajú cloudovým službám Webex.
  • Iba volania, ktoré zodpovedajú zadaným doménam (oddeleným čiarkami).—Táto možnosť prepíše predvolenú hodnotu a presmeruje hovory SIP iba cez domény, ktoré zadáte do poľa.

    Zadajte zoznam až 200 domén oddelených čiarkami. Ako zástupný znak môžete zadať aj hviezdičku. Napríklad: *.example.com, example1.com, example2.com. Správanie smerovania je rovnaké pre všetky subdomény, ktoré spadajú pod položku so zástupným znakom. Prípadne môžete uviesť IP adresy.


     

    *.example.com zhoduje sa iba so subdoménami, nie s doménami najvyššej úrovne.