Før du begynner

Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har distribuert anrop i WebEx (UNIFIED cm) som en Anrops tjeneste i din kontroll hub-organisasjon.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.com , gå til tjenester , klikk Ring og velg deretter klient innstillinger.

2

Bla til UNIFIED cm SIP Address Routing , og endre deretter innstillingen for SIP-adressebok-bane, avhengig av hvordan du vil at anrop skal rutes:

  • Alle SIP-adresser, bortsett fra adresser som Sams varer med Sky-WebEx -tjenester – standard alternativet ruter alle SIP-anrop til bedriften, unntatt for domener som Sams varer med Sky WebEx tjenester.
  • Bare anrop som Sams varer med de angitte (kommadelte) domenene – dette alternativet overstyrer standard og bare ruter SIP-anrop gjennom domenene du angir i feltet.

    Skriv inn en kommadelt liste med opptil 200 domener. Du kan også angi en stjerne som Joker tegn. Eksempel: *. example.com, example1.com, example2.com. Ruting virke måten er den samme for under domener som faller under en Joker tegn oppføring. Du kan også vise IP-adresser.


     

    *. example.com Sams varer bare med under domener, ikke domener på øverste nivå.