Før du starter

Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har distribuert Calling i Webex-appen (Unified CM) som en anropstjeneste i Control Hub-organisasjonen din.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester , klikk Ringer og velg deretter Klientinnstillinger .

2

Bla til Unified CM SIP-adresseruting , og endre deretter Anropsbane for SIP-adresse innstilling avhengig av hvordan du vil at anrop skal rutes:

  • Alle SIP-adresseanrop, unntatt adresser som samsvarer med Webex-skytjenester – standardvalg ruter alle SIP-anrop til bedriften din, bortsett fra eventuelle domener som samsvarer med Webex-skytjenester.
  • Bare anrop som samsvarer med de angitte (kommaseparerte) domenene – Dette alternativet overstyrer standarden og ruter bare SIP-anrop gjennom domenene du angir i feltet.

    Angi en kommadelt liste med opptil 200 domener. Du kan også skrive inn en stjerne som jokertegn. For eksempel: *.example.com, example1.com, example2.com. Rutingatferden er den samme for alle underdomener som faller inn under en jokertegnoppføring. Du kan også angi IP-adresser.


     

    *.example.com samsvarer bare med underdomener, ikke toppdomener.