Før du begynder

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har installeret opkald i Webex-appen (Unified CM) som en opkaldstjeneste i din Control Hub-organisation.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Tjenester, klik på Opkald og vælg derefter klientindstillinger.

2

Rul til Unified CM SIP-adressedistribution, og rediger derefter indstillingen for SIP-adresseopkaldssti afhængigt af, hvordan du vil dirigere opkald:

  • Alle SIP-adresseopkald, undtagen adresser, der matcher Webex-cloudtjenester – standardindstillingen dirigerer alle SIP-opkald til din virksomhed, undtagen for eventuelle domæner, der matcher Webex-cloudtjenester.
  • Kun opkald, der matcher de angivne (kommaseparerede) domæner – denne valgmulighed tilsidesætter standarden og dirigerer kun SIP-opkald gennem de domæner, du indtaster i feltet.

    Indtast en kommasepareret liste med op til 200 domæner. Du kan også indtaste en stjerne som jokertegn. Eksempel: *.example.com, example1.com, example2.com. Distributionsadfærden er den samme for alle underdomæner, der falder under en post med jokertegn. Alternativt kan du angive IP-adresser.


     

    *.example.com matcher kun underdomæner, ikke topdomæner.