Innan du börjar

Den här inställningen är endast tillgänglig om du har implementerat Samtal i Webex (Unified CM) som samtalstjänst i din Control Hub-organisation.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och klickar på Samtal och sedan på Kundinställningar.

2

Bläddra till Unified CM SIP Address Routing och ändra inställningen för SIP-adressens sökväg beroende på hur du vill att samtalen ska dirigeras:

  • Alla SIP-adresssamtal, förutom adresser som matchar Cloud Webex Services – Standardalternativet dirigerar alla SIP-samtal till företaget förutom för domäner som matchar Cloud Webex Services.
  • Endast samtal som matchar de angivna (separerad med komma) domänerna – Det här alternativet åsidosätter standardvärdet och dirigerar endast SIP-samtal via de domäner som du anger i fältet.

    Ange en lista (separerad med komma) med upp till 200 domäner. Du kan också ange en asterisk som jokertecken. Exempel: *.example.com, example1.com, example2.com. Routningsfunktionen r är densamma i alla under domäner som faller under en post med jokertecken. Alternativt kan du visa alla IP-adresser.


     

    *.example.com matchar bara underdomäner, inte domäner på toppnivån.