Innan du börjar

Den här inställningen är endast tillgänglig om du har distribuerat samtal i Webex App (Unified CM) som samtals tjänst i din organisation för kontroll nav.

1

Från kund-vyn i https://admin.webex.com går du till tjänster , klickar på Ring upp och väljer sedan klient inställningar.

2

Bläddra till Unified CM SIP Address Routing och ändra inställningen för SIP-adressens sökväg beroende på hur du vill att samtalen ska dirigeras:

  • alla sip-datasamtal, förutom adresser som matchar moln Webex tjänster – standard alternativet dirigerar alla sip-samtal till företaget utom för domäner som matchar moln Webex tjänster.
  • Endast samtal som matchar de angivna (kommaseparerad) domänerna – det här alternativet åsidosätter standard och endast dirigerar SIP-samtal via de domäner som du anger i fältet.

    Ange en lista (separerad med komma) med upp till 200 domäner. Du kan också ange en asterisk som jokertecken. Till exempel: *. example.com, example1.com, example2.com. Routningsfunktionen r är densamma i alla under domäner som faller under en post med jokertecken. Alternativt kan du visa alla IP-adresser.


     

    *. example.com matchar bara under domäner, inte domäner på den översta nivån.