Než začnete

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že jste v centru Control Hub nasadili Webex Calling (Unified CM) jako službu hovorů.

1

V zobrazení zákazníka na https://admin.webex.com do části Služby > Hovory > Nastavení klienta.

2

Přejděte na Směrování adresy SIP v Unified CM a změňte nastavení Cesta hovorů adresy SIP podle toho, jak chcete hovory směrovat:

  • Všechna hovory na adresy SIP kromě adres, které odpovídají cloudovým službám Webex – Výchozí možnost směruje všechny hovory SIP do vašeho podniku kromě domén, které odpovídají cloudovým službám Webex.
  • Pouze hovory, které odpovídají zadaným doménám (odděleným čárkami) – Tato možnost nahrazuje výchozí nastavení a směruje hovory SIP pouze přes domény, které zadáte do pole.

    Zadejte seznam až 200 domén, které oddělte čárkami. Jako zástupný znak můžete zadat také hvězdičku. Například: *.example.com, example1.com, example2.com. Směrování se chová stejně pro všechny subdomény, které spadají pod záznam se zástupným znakem. Případně můžete uvést adresy IP.


     

    *.example.com odpovídá pouze subdoménám, nikoli doménám nejvyšší úrovně.