Než začnete

Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, když zavedete volání do Webex aplikace (Unified CM) jako volající službu v organizaci centrálního centra.

1

V zobrazení zákazník v https://admin.webex.com přejděte na možnost služby , klepněte na tlačítko volat a pak zvolte nastavení klienta.

2

Přejděte na Směrování adresy SIP v Unified CM a změňte nastavení Cesta hovorů adresy SIP podle toho, jak chcete hovory směrovat:

  • všechny hovory s adresou sip kromě adres, které odpovídají adresám cloudových Webex služeb -výchozí možnost směruje všechna volání protokolu sip do rozlehlé sítě s výjimkou těch domén, které odpovídají cloudové Webex služby.
  • Pouze hovory, které odpovídají zadaným doménám (oddělené čárkami)-Tato možnost potlačuje výchozí a směruje pouze hovory SIP prostřednictvím domén zadaných do pole.

    Zadejte seznam až 200 domén, které oddělte čárkami. Jako zástupný znak můžete zadat také hvězdičku. Příklad: *. example.com, example1.com, example2.com. Směrování se chová stejně pro všechny subdomény, které spadají pod záznam se zástupným znakem. Případně můžete uvést adresy IP.


     

    *. example.com odpovídá pouze subdoménám, nikoli doménám nejvyšší úrovně.