Преди да се присъедините към събрание, можете да разберете малко повече за него, като името на домакина, номера на събранието и дневния ред.

За да прегледате информацията за събранието, направете едно от следните неща:

  • Ако сте получили имейл покана, изберете връзката в съобщението, за да видите информацията за събранието.
  • Отидете на Срещи > "Име на среща" на вашия сайт cisco Webex.

Под името на събранието е името на хоста, часа на събранието и ако събранието се повтаря.

Информация за събрание —Има ли връзката засъбрание, номера на събранието, паролата и дневния ред, ако е въведена такава.

Още начини за присъединяване— Дава номерата на обажданията за свързване с видеосистема или за повикване по телефона.

Кой е поканен?—Показва ви списъка с поканените.

  • От текстовото поле можете да поканите повече хора.

  • Кликнете до поканен, за да отворите информацията им за People Insights, ако са избрали да я споделят.

  • Ако сте домакинът, щракнете до поканен, за да ги премахнете от събранието или да ги добавите като алтернативен хост.