Innan du deltar i ett möte kan du ta reda på lite mer om det, som värdens namn, mötesnummer och agenda.

Gör något av följande för att visa mötesinformation:

  • Om du har fått en e-postinbjudan kan du klicka på länken i meddelandet för att visa mötesinformationen.
  • Gå till Meetings > "Mötesnamn" på din Webex-webbplats.

Under mötesnamnet är värdens namn, tiden för mötet och om mötet är återkommande.

Mötesinformation – har möteslänken, mötesnummer, lösenord och agenda om ett sådan angavs.

Fler sätt att delta – Ger inringningsnummer för att ansluta till ett videosystem eller ringa in via telefon.

Vem är inbjuden? – Visar en lista över inbjudna.

  • Från textrutan kan du bjuda in fler personer.

  • Klicka på bredvid en inbjuden för att öppna sin people insights-information om de har valt att dela den.

  • Om du är värd klickar du på bredvid en inbjuden för att ta bort dem från mötet eller lägger till dem som en alternativ värd.