Du kan finne ut litt mer om et møte, for eksempel vertsnavn, møtenummer og dagsorden, før du blir med i det.

Gjør ett av følgende for å se møteinformasjonen:

  • Hvis du har mottatt en e-postinvitasjon, må du velge koblingen i meldingen for å se møteinformasjonen.
  • Gå til Møter > Møtenavn Webex-området.

Du finner vertsnavnet, tidspunktet for møtet og om møtet er regelmessig, under møtenavnet.

Møteinformasjon – Har møtekoblingen, møtenummeret, passordet og sakslisten hvis det er angitt et møtenummer.

Flere måter å bli med på – Gir innringingsnumrene for å få kontakt med et videosystem eller ringe inn via telefon.

Hvem er invitert? – Viser listen over inviterte.