Pre nego što se pridružite sastanku, možete saznati malo više o njemu, kao što su ime domaćina, broj sastanka i dnevni red.

Da biste prikazali informacije o sastanku, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste primili poziv za e-poruku, izaberite vezu u poruci da biste prikazali informacije o sastanku.
  • Idite na sastanke > "Ime sastanka" na Webex lokaciji.

Pod imenom sastanka nalazi se ime domaćina, vreme sastanka i ako se sastanak ponavlja.

Informacije o sastanku – Ima vezu sastanka, broj sastanka, lozinku i dnevni red ako je ona uneta.

Više načina za pridruživanje – Daje pozivne brojeve za povezivanje sa video sistemom ili za pozivanje telefonom.

Ko je pozvan? — Prikazuje vam listu pozvanih.

  • Iz okvira za tekst možete da pozovete više osoba.

  • Kliknite pored pozvanog da biste otvorili informacije o uvidu svojih ljudi ako su odabrali da ih dele.

  • Ako ste domaćin, kliknite pored pozvanog da biste ih uklonili sa sastanka ili dodali kao alternativnog domaćina .