Toplantıya katılmadan önce toplantı hakkında toplantı sahibi adı, kullanıcı adı ve ajanda gibi toplantı numarası bulabilirsiniz.

Toplantı bilgilerini görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • E-posta daveti aldıysanız toplantı bilgilerini görmek için mesajdaki bağlantıyı seçin.
  • Siteniz üzerinde "> adı" olan Toplantılar Webex gidin.

Toplantı adının altında toplantının adı, toplantının saati ve toplantı tekrar eden bir toplantı varsa.

Toplantı Bilgileri — Girildiyseniz toplantı bağlantısı, toplantı numarası, parola ve ajanda içerir.

Daha fazla katılma yolları —Bir video sistemine bağlanmak veya telefonla aramak için çağrı numaralarını verir.

Kim davet edildi? —Size davetlilerin listesini gösterir.

  • Metin kutusundan daha fazla kişi davetebilirsiniz.

  • Paylaşmayı seçmişse kişi bilgileri bilgilerini açmak için davetlinin yanındaki öğesini tıklatın.

  • Toplantı sahibi siz değilsanız, davetlinin yanındaki öğesini tıklatın ve bu davetlileri toplantıdan çıkarın veya alternatif toplantı sahibi olarak ekleyin.