Zanim dołączysz do spotkania, możesz dowiedzieć się o nim nieco więcej, na przykład o nazwie gospodarza, numerze spotkania i planie spotkania.

Aby wyświetlić informacje o spotkaniu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail z zaproszeniem, wybierz łącze w wiadomości, aby wyświetlić informacje o spotkaniu.
  • Przejdź do strony Spotkania > "Nazwa spotkania" w witrynie Cisco Webex.

Pod nazwą spotkania znajduje się nazwa gospodarza, godzina spotkania oraz to, czy spotkanie jest cykliczne.

Informacje ospotkaniu — zawiera link do spotkania, numer spotkania, hasło i plan spotkania, jeśli został wprowadzony.

Więcej sposobów dołączenia— umożliwia nawiązywanie połączeń z systemem wideo lub dzwonienie przez telefon.

Kto jest zaproszony?— Wyświetla listę zaproszonych spółek.

  • W polu tekstowym możesz zaprosić więcej osób.

  • Kliknij obok zaproszonej osoby, aby otworzyć informacje o aplikacji Kontakty, jeśli zdecyduje się je udostępnić.

  • Jeśli jesteś gospodarzem, kliknij obok zaproszonej osoby, aby usunąć ją ze spotkania lub dodać jako alternatywnegogospodarza.