Než se ke schůzce připojíte, můžete se o ní dozvědět něco víc, například jméno hostitele, číslo schůzky a program.

Chcete-li zobrazit informace o schůzce, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste obdrželi e-mailovou pozvánku, vyberte odkaz ve zprávě a zobrazte informace o schůzce.
  • Přejděte na Schůzky > "Název schůzky" na webu Webex.

Pod názvem schůzky je jméno hostitele, čas schůzky a informace o tom, zda se schůzka opakuje.

Informace o schůzce – Obsahuje odkaz na schůzku, číslo schůzky, heslo a program jednání, pokud byl zadán.

Další způsoby, jak se připojit – Poskytuje volací čísla pro připojení k videosystému nebo pro telefonické volání.

Kdo byl pozván? —Zobrazí seznam pozvaných osob.

  • Z textového pole můžete pozvat další lidi.

  • Kliknutím vedle pozvaného uživatele otevřete informace z přehledů lidí, pokud se je rozhodl sdílet.

  • Pokud jsi hostitel, kliknutím vedle pozvaného ho odebereš ze schůzky nebo ho přidáš jako alternativního hostitele.