Než se připojíte ke schůzce, můžete se o ní dozvědět něco víc, jako je jméno hostitele, číslo schůzky a agenda.

Informace o schůzce zobrazíte takto:

  • Pokud jste obdrželi e-mailovou pozvánku, vyberte odkaz ve zprávě a zobrazte informace o schůzce.
  • Přejděte na schůzky > "Název schůzky" na webu Cisco Webex.

Pod názvem schůzky je jméno hostitele, čas schůzky a pokud se schůzka opakuje.

Informace oschůzce – Má odkaz na schůzku, číslo schůzky, heslo a agendu, pokud byla zadána.

Další způsoby připojení– Poskytuje čísla volání pro připojení k videosystému nebo pro telefonické volání.

Kdo je pozván?—Zobrazuje seznam pozvaných.

  • Z textového pole můžete pozvat více lidí.

  • Kliknutím vedle pozvaného otevřete informace o přehledech lidí, pokud se je rozhodne sdílet.

  • Pokud jste hostitel, kliknutím vedle pozvaného jej odeberte ze schůzky nebo je přidejte jako alternativního hostitele.