לפני שתצטרף לפגישה, תוכל לברר קצת יותר על כך, כמו שם המארח, מספר הפגישה וסדר היום שלו.

כדי להציג מידע על פגישות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם קיבלת הזמנה בדואר אלקטרוני, בחר את הקישור בהודעה כדי להציג את פרטי הפגישה.
  • עבור אל פגישות > "שם הפגישה" באתרWebex שלך .

מתחת לשם הפגישה מופיע שם המארח, זמן הפגישה ואם הפגישה חוזרת על עצמה.

מידע על הפגישה — יש את הקישור לפגישה, מספר הפגישה, הסיסמה וסדר היום אם הוזנו.

דרכים נוספות להצטרף - נותן את מספרי השיחות כדי להתחבר למערכת וידאו או להתקשר בטלפון.

מי מוזמן? – מראה לך את רשימת המוזמנים.

  • מתיבת הטקסט ניתן להזמין אנשים נוספים.

  • לחץ לצד מוזמן כדי לפתוח את פרטי התובנות של האנשים שלו אם הוא בחר לשתף אותו.

  • אם אתה המארח, לחץ לצד מוזמן כדי להסיר אותו מהפגישה או הוסף אותו כמארח חלופי .