Voordat u aan een vergadering deelneemt, kunt u er meer over te weten komt, zoals de naam en het e-mailadres van de host, het vergaderingnummer en de agenda.

Als u vergaderinginformatie wilt bekijken, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een e-mailuitnodiging hebt ontvangen, klikt u op de koppeling in het bericht om de informatie over de vergadering weer te geven.
  • Ga naar de vergaderingsagenda hosts op uw Cisco Webex-site:
    1. Ga naar deel nemen aan een vergadering > Zoeken in vergaderingen.

    2. Zoek uw vergadering in de vergaderagenda en klik op de koppeling.

    3. Voer een wachtwoord in, indien vereist.

    4. Selecteer Agenda weergeven als u de agenda van de vergadering ook wilt bekijken.