Устройството на стаята се събужда, когато вдигнете дистанционното управление.

Ключови функции:

  • Курсор : Използвайте го, за да се придвижвате из екрана.

  • OK/Enter : Отворете избраното поле от менюто.

  • Отказ : Използвайте го, за да излезете от меню и да отмените всички промени, или за да прекратите повикване. Това ви отвежда директно обратно към началния екран.

  • Назад : Използвайте го, за да се върнете назад с една стъпка.


Не забравяйте да сложите батериите. Плъзнете задния панел надолу, за да получите достъп до отделението за батерии.1

Управление на силата на звука и Увеличаване и Намаляване на контролата

2

Селектор на полета и ключове "Курсор"

3

Връщане назад с една стъпка

4

Поставяне на повикване и приемане на входящо обаждане

5

Цифрова клавиатура

6

OK/Въведете

7

Микрофон заглушаване и немутация

8

Отхвърляне на входящо повикване / Край на повикване / Отказ / Обратно към началния екран (външни обаждания)