Устройството стая се събужда, когато вземете дистанционното управление.

Ключови функции:

  • Курсор : Използвайте го за навигация из екрана.

  • OK/Enter : Отворете избраното поле на менюто.

  • Отказ : Използвайте го, за да излезете от меню и да отмените всички промени или да прекратите разговор. Това ви връща директно към началния екран.

  • Назад : Използвайте го, за да се върнете една стъпка назад.


Не забравяйте да поставите батериите. Плъзнете задния панел надолу, за да получите достъп до отделението за батерии.1

Контрол на звука и контрол за увеличаване и намаляване

2

Селектор на поле и клавиши за курсор

3

Върнете се една стъпка назад

4

Обадете се и приемете входящо повикване

5

Клавиатура

6

OK/Въведете

7

Изключване и включване на микрофона

8

Отхвърляне на входящо повикване / Прекратяване на повикване / Отказ / Назад към началния екран (външни повиквания)