lokaleenhed vågner, når du tager fjernbetjeningen op.

Nøglefunktioner:

  • Markør: Brug den til at navigere omkring på skærmen.

  • OK/Enter: Åbn det valgte menufelt.

  • Annuller: Brug den til at forlade en menu og fortryde eventuelle ændringer eller til at afslutte et opkald. Denne bringer dig direkte tilbage til startskærmen.

  • Tilbage: Brug den til at gå et trin tilbage.


Husk at isætte batterier. Skub panelet ned for at få adgang til batterirum.1

Lydstyrkestyring og styring af Forøg og formindsk

2

Feltvælger og markørtaster

3

Gå ét trin tilbage

4

Foretag et opkald, og accepter et indgående opkald

5

Tastatur

6

OK/Enter

7

Slå lyd fra og til på mikrofon

8

Afvis indgående opkald / Afslut opkald / Annuller / Tilbage til startskærm (uden for opkald)