Het ruimteapparaat wordt weer opgehaald wanneer u de ruimte op extern beheer.

Belangrijke functies:

  • Cursor : Gebruik deze om in het scherm te navigeren.

  • OK/Enter : open het geselecteerde menuveld.

  • Annuleren : gebruik dit om een menu af te sluiten en wijzigingen ongedaan te maken of om een gesprek te beëindigen. Hiermee gaat u direct terug naar het startscherm.

  • Terug : gebruik dit om één stap terug te gaan.


Vergeet niet de tegeningen in te zetten. Schuif het deelvenster terug omlaag om toegang te krijgen tot de batterijcapaciteit.1

Volumeregeling en Bediening verhogen en verlagen

2

Veld selector en cursortoetsen

3

Ga één stap terug

4

Een oproep plaatsen en een inkomende oproep accepteren

5

Toetsenbord

6

OK/Enter

7

Microfoon dempen en dempen in- ofmpen

8

Een inkomende oproep afwijzen/een gesprek beëindigen/Annuleren/Terug naar het startscherm (buiten gesprekken)