Zařízení v místnosti se probudí, když zvednete dálkové ovládání.

Klíčové funkce:

  • Kurzor : Použijte jej k navigaci po obrazovce.

  • OK/Enter : Otevřete vybrané pole nabídky.

  • Zrušit : Slouží k opuštění nabídky a vrácení všech změn zpět nebo k ukončení hovoru. Tím se dostanete přímo na domovskou obrazovku.

  • Zpět : Použijte jej k tomu, abyste se vrátili o krok zpět.


Nezapomeňte vložit baterie. Posunutím zadního panelu dolů přejděte do prostoru pro baterie.1

Ovládání hlasitosti a ovládání zvýšení a snížení

2

Selektor polí a kurzorové klávesy

3

Vraťte se o krok zpět

4

Uskutečnění hovoru a přijetí příchozího hovoru

5

Klávesnice

6

OK/Enter

7

Ztlumení a zrušení ztlumení mikrofonu

8

Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru / Zrušení / Návrat na domovskou obrazovku (vnější hovory)