Zařízení pro místnosti se aktivuje, jakmile vezmete do ruky dálkový ovladač.

Funkce kláves:

  • Kurzor : Použijte jej k navigaci po obrazovce.

  • OK/Enter : Otevře vybrané pole nabídky.

  • Zrušit : Použijte jej k opuštění nabídky a vrácení všech změn nebo k ukončení hovoru. Potom se zobrazí výchozí obrazovka.

  • Zpět : Použijte jej pro návrat o krok zpět.


Nezapomeňte vložit baterie. Vysunutím zadního panelu směrem dolů otevřete přihrádku pro baterie.1

Ovládání hlasitosti a ovládání zvýšení a snížení

2

Výběr položky a tlačítka ovládání kurzoru

3

Návrat o krok zpět

4

Uskutečnění hovoru a přijetí příchozího hovoru

5

Klávesnice

6

OK/Zadat

7

Zapnout a vypnout mikrofon

8

Odmítnout příchozí hovor / ukončit hovor / zrušit / zpět na výchozí obrazovku (externí hovory)