Zařízení pro místnosti se aktivuje, jakmile vezmete do ruky dálkový ovladač.

Funkce kláves:

  • Kurzor: Slouží k pohybu po obrazovce.

  • OK/Enter: Otevření vybraného pole nabídky.

  • Zrušit: Slouží k ukončení nabídky a zrušení všech změn nebo k ukončení hovoru. Potom se zobrazí výchozí obrazovka.

  • Zpět: Slouží k návratu o jeden krok zpět.


Nezapomeňte vložit baterie. Vysunutím zadního panelu směrem dolů otevřete přihrádku pro baterie.1

Ovládání hlasitosti a ovládání zvýšení a snížení

2

Výběr položky a tlačítka ovládání kurzoru

3

Návrat o krok zpět

4

Uskutečnění hovoru a přijetí příchozího hovoru

5

Klávesnice

6

OK/Zadat

7

Zapnout a vypnout mikrofon

8

Odmítnout příchozí hovor / ukončit hovor / zrušit / zpět na výchozí obrazovku (externí hovory)