Sobni uređaj se budi kada uzmeš daljinski upravljač.

Ključne funkcije:

  • Kursor: Koristite ga za navigaciju oko ekrana.

  • OK/Enter: Otvorite izabrano polje menija.

  • Otkaži: Koristite ga da izađete iz menija i opozovete sve promene ili da prekinete poziv. Ovo vas vraća direktno na početni ekran.

  • Nazad: Koristite ga da se vratite jedan korak unazad.


Ne zaboravi da staviš baterije. Pomerite zadnji panel nadole da biste pristupili odeljku za baterije.1

Kontrola jačine zvuka i kontrola povećanja i smanjenja

2

Tasteri za odabir polja i kursora

3

Vratite se jedan korak unazad

4

Postavite poziv i prihvatite dolazni poziv

5

Tastatura

6

OK/Enter

7

Isključivanje i isključivanje mikrofona

8

Odbij dolazni poziv / Završi poziv / Otkaži / Nazad na početni ekran (spoljni pozivi)