Urządzenie pokojowe budzi się po podniesieniu pilota.

Kluczowe funkcje:

  • Kursor : Użyj go do poruszania się po ekranie.

  • OK/Enter : Otwórz wybrane pole menu.

  • Anuluj : Użyj go, aby wyjść z menu i cofnąć wszelkie zmiany lub zakończyć połączenie. Spowoduje to bezpośredni powrót do ekranu głównego.

  • Wstecz : Użyj go, aby cofnąć się o jeden krok.


Pamiętaj, aby włożyć baterie. Przesuń tylny panel w dół, aby uzyskać dostęp do komory baterii.1

Regulacja głośności oraz kontrola zwiększania i zmniejszania

2

Selektor pól i kursora

3

Cofnij się o jeden krok

4

Nawiąż połączenie i zaakceptuj połączenie przychodzące

5

Klawiatura numeryczna

6

OK/Enter

7

Wyciszanie mikrofonu i wyłączanie wyciszenia

8

Odrzuć połączenie przychodzące / Zakończ połączenie / Anuluj / Powrót do ekranu głównego (połączenia zewnętrzne)