Urządzenie systemu biurowego przechodzi w stan aktywności po podniesieniu pilota.

Podstawowe funkcje:

  • Kursor: Służy do nawigacji po ekranie.

  • OK/Proszę wejśćć: Otwiera wybraną pozycję menu.

  • Anuluj: Służy do wychodzenia z menu, cofania wszelkich wprowadzonych zmian, jak również do zakończenia połączenia. Powoduje powrót bezpośrednio do ekranu głównego.

  • Wstecz: Służy do cofania nawigacji o jeden krok.


Pamiętaj o włożeniu baterii. Aby otworzyć komorę baterii, przesuń do dołu pokrywę znajdującą się z tyłu.1

Regulacja głośności i zwiększanie/zmniejszanie wartości ustawień

2

Wybór pola i klawisze kursora

3

Powrót o jeden krok

4

Nawiązywanie połączenia i akceptowanie połączenia przychodzącego

5

Klawiatura numeryczna

6

OK/Enter

7

Wyciszanie/anulowanie wyciszenia mikrofonu

8

Odrzucanie połączenia przychodzącego/kończenie połączenia/anulowanie/powrót do ekranu głównego (poza połączeniami)