מכשיר החדר מתעורר כשאתם מרימים את השלט הרחוק.

פונקציות עיקריות:

  • הסמן : השתמש בו כדי לנווט ברחבי המסך.

  • אישור/Enter : פתח את שדה התפריט שנבחר.

  • ביטול : השתמש בו כדי לצאת מתפריט ולבטל שינויים, או כדי לסיים שיחה. פעולה זו תחזיר אותך ישירות למסך הראשי.

  • חזרה : השתמש בו כדי לחזור צעד אחד אחורה.


זכור לשים את הסוללות. החלק את הלוח האחורי כלפי מטה כדי לגשת לתא הסוללה.1

בקרת עוצמת קול ובקרת הגדלה והקטנה

2

בורר שדות ומקשי סמן

3

חזור צעד אחד אחורה

4

ביצוע שיחה וקבלת שיחה נכנסת

5

לוח מקשים

6

אישור/Enter

7

השתקת מיקרופון וביטול השתקה

8

דחיית שיחה נכנסת / סיום שיחה / ביטול / חזרה למסך הבית (שיחות חיצוניות)