Rumsenheten aktiveras när du hämtar fjärrkontroll.

Nyckelfunktioner:

  • Markör : Använd den för att navigera runt på skärmen.

  • OK/Enter : Öppna det valda menyfältet.

  • Avbryt : Använd den för att avsluta en meny och ångra eventuella ändringar, eller för att avsluta ett samtal. Detta tar dig direkt tillbaka till startskärmen.

  • Tillbaka : Använd den för att gå tillbaka ett steg.


Kom ihåg att sätta i den här frågan. Dra tillbaka panelen nedåt för att komma åt batteriet.1

Volymkontroll, öka och minska kontroll

2

Fältväljare och markörtangenter

3

Gå tillbaka ett steg

4

Ring ett samtal och acceptera ett inkommande samtal

5

Knappsats

6

OK/Enter

7

Mikrofon, stäng av och slå på ljudet

8

Avvisa inkommande samtal/Avsluta ett samtal/Avbryt/Tillbaka till startskärmen (utanför samtal)