room device aktiveras när du plockar upp fjärrkontrollen.

Huvudfunktioner:

  • Markör: Använd den för att navigera på skärmen.

  • OK/RETUR: Öppnar det valda menyfältet.

  • Cancel: Använd knappen för att stänga en meny och ångra eventuella ändringar eller för att avsluta ett samtal. Detta tar dig direkt tillbaka till startsidan.

  • Bakåt: Använd för att gå tillbaka ett steg.


Kom ihåg att sätta i batterierna. Skjut bakpanelen nedåt för att komma åt batterifacket.1

Volymkontroll och reglage för att höja/sänka

2

Fältväljare och markörknappar

3

Gå tillbaka ett steg

4

Ring ett samtal och svara på ett inkommande samtal

5

Knappsats

6

OK/Retur

7

Ljud av/ljud på, mikrofon

8

Avvisa ett inkommande samtal/avsluta ett samtal/avbryt/tillbaka till startsidan (ej i samtal)