Romenheten aktiveres når du henter fjernkontrollen.

Viktige funksjoner:

  • Markør : Bruk den til å navigere rundt på skjermen.

  • OK/Enter : Åpne det valgte menyfeltet.

  • Avbryt : Bruk den til å avslutte en meny og angre eventuelle endringer, eller til å avslutte et anrop. Dette tar deg direkte tilbake til startskjermen.

  • Tilbake : Bruk den til å gå tilbake ett trinn.


Husk å sette inn batteriene. Skyv bakpanelet ned for å få tilgang til batterirommet.1

Volumkontroll og Øk og reduser-kontroll

2

Feltvelger og markørtaster

3

Gå tilbake ett trinn

4

Foreta et anrop og godta et innkommende anrop

5

Tastatur

6

OK/Enter

7

Dempet mikrofon og opphev demping

8

Avvise et innkommende anrop / Avslutte et anrop / Avbryte / Tilbake til startskjermen (eksterne samtaler)