Ако вашата организация използва защитни стени, може да поискате да настроите прокси сървър, така че потребителите да могат да се свързват с хора извън вашата организация. Проксиът е отговорен за филтрирането на тази връзка.

1

Включете Webex Share, както е показано в отпечатания документ "Нека започнем", намерен в полето.

  • Кабелна връзка (Ethernet): Телевизорът ви показва Webex Share IP адрес и ви подканва да въведете този IP адрес във вашия уеб браузър.
  • Безжична връзка (Wi-Fi): Телевизорът ви показва Webex Share Wi-Fi SSID и ви подканва да се свържете с тази мрежа.
2

Достъп до уеб страницата на устройството.

  • Етернет: Във вашия уеб браузър (от вашия лаптоп или мобилно устройство) въведете Webex Share IP адрес за достъп до страницата на устройството.
  • Wi-Fi: С предоставената парола се свържете (от лаптопа или мобилното си устройство) към Webex Share Wi-Fi мрежа за достъп до страницата на устройството.
3

Щракнете върху Задаване на прокси, щракнете върху Редактиране, и попълнете необходимите полета според нуждите.

  • Прокси: Използвайте стандартен URI.

    Пример: example.mycompany.com:80 ч.

  • (По избор) Потребителско име: Въведете стойност, ако е необходимо за удостоверяване.

  • (По избор) Парола: Въведете стойност, ако е необходимо за удостоверяване.

  • (По избор) Потвърждаване на парола: Въведете същата парола, каквато сте въвели в полето Парола.

4

Щракнете върху Запиши.