Nastavenie servera proxy

Ak vaša organizácia používa brány firewall, môžete nastaviť server proxy, aby sa používatelia mohli spojiť s ľuďmi mimo vašej organizácie. Server proxy je zodpovedný za filtrovanie tohto pripojenia.

1

Pripojte Webex Share, ako je znázornené na vytlačenom dokumente Začnime , ktorý sa nachádza v krabici.

  • Káblové pripojenie (Ethernet): TV prijímač zobrazí Webex Share IP adresu a vyzve vás na zadanie tejto IP adresy vo webovom prehliadači.
  • Bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi): TV prijímač zobrazí Webex Share Wi-Fi SSID a zobrazí výzvu na pripojenie k danej sieti.
2

Prejdite na webovú stránku zariadenia.

  • Ethernet: Vo webovom prehliadači (z prenosného počítača alebo mobilného zariadenia) zadajte Webex Share IP adresu pre prístup na stránku zariadenia.
  • Wi-Fi: Pomocou zadaného hesla sa pripojte (z prenosného počítača alebo mobilného zariadenia) k sieti Webex Share Wi-Fi, aby ste sa dostali na stránku zariadenia.
3

Kliknite na položku Nastaviť proxy, kliknite na položku Upraviť a podľa potreby vyplňte povinné polia.

  • Proxy: použite štandardný URI.

    Príklad: example.mycompany.com:80

  • (Voliteľné) Meno používateľa: Ak je to potrebné na overenie, zadajte hodnotu.

  • (Voliteľné) Heslo: Ak je to potrebné na overenie, zadajte hodnotu.

  • (Voliteľné) Potvrdiť heslo: Zadajte rovnaké heslo, aké ste zadali do poľa Heslo.

4

Kliknite na položku Uložiť.