Ange en proxy

Om företaget använder brandväggar kan du vill ställa in en proxyserver så att användarna kan ansluta till personer utanför företaget. Proxyservern ansvarar för att filtrera den anslutningen.

1

Anslut Webex Share som visas i det utskrivna Kom igång-dokumentet som finns i lådan.

  • Kabelanslutning (Ethernet): Din TV visar IP-adressen till Webex Share och uppmanar dig att ange adressen i din webbläsare.
  • Trådlös anslutning (Wi-Fi): Din TV visar SSID för Webex Share och du uppmanas att ansluta till nätverket.
2

Öppna enhetens webbsida.

  • Ethernet: I din webbläsare (från din dator eller mobilenhet) anger du IP-adressen till Webex Share för att öppna enhetssidan.
  • Trådlöst nätverk: Med det angivna lösenordet ansluter du (från din dator eller mobilenhet) till det trådlösa nätverket för Webex Share för att öppna enhetssidan.
3

Klicka på Ange proxy, klicka på Redigera och fyll i de obligatoriska fälten efter behov.

  • Proxy: Använda en URI-standard.

    Exempel: exempel.mittbolag.com:80

  • (Valfritt) Användarnamn: Ange ett värde om det behövs vid autentisering.

  • (Valfritt) Lösenord: Ange ett värde om det behövs vid autentisering.

  • (Valfritt) Bekräfta lösenord: Ange samma lösenord som du angav i fältet Lösenord.

4

Klicka på Spara.