Om företaget använder brandväggar kan du vill ställa in en proxyserver så att användarna kan ansluta till personer utanför företaget. Proxyservern ansvarar för att filtrera den anslutningen.

Innan du börjar

Du behöver en proxyadress. En proxy kan krävas för nätverk via Ethernet, Wi-Fi eller både Ethernet och WiFi.

Om företagets nätverk kräver en proxy kan du konfigurera proxyservern innan du gör inställningarna för enheten.

1

Koppla in Webex Share som visas i det utskrivna dokumentet Kom igång som finns i förpackningen.

  • Kabelanslutning (Ethernet): Din TV visar Webex Share IP-adressen och frågar om du vill ange adressen i din webbläsare.
  • Trådlös anslutning (Wi-Fi): Din TV visar WiFi-SSID för Webex Share och du uppmanas att ansluta till nätverket.
2

Öppna enhetens webbsida.

  • Ethernet: I din webbläsare (från din dator eller mobilenhet) anger du Webex Share IP-adressen så att du kan öppna enhetssidan.
  • Wi-Fi: Med det angivna lösenordet ansluter du (från din dator eller mobilenhet) till Wi-Fi-nätverket för Webex Share så att du kan öppna enhetssidan.
3

Klicka på Ange proxy, klicka på Redigera och fyll i de obligatoriska fälten efter behov.

  • Proxy: Använda en URI-standard.

    Exempel: exempel.mittbolag.com:80

  • (Valfritt) Användarnamn: Ange ett värde om det behövs vid autentisering.

  • (Valfritt) Lösenord: Ange ett värde om det behövs vid autentisering.

  • (Valfritt) Bekräfta lösenord: Ange samma lösenord som du angav i fältet Lösenord.

4

Klicka på Spara.