אם הארגון שלך משתמש בחומות אש, ייתכן שתרצה להגדיר שרת Proxy כדי שמשתמשים יוכלו ליצור קשר עם אנשים מחוץ לארגון שלך. הפרוקסי אחראי על סינון החיבור.

1

התחבר ל - Webex Share כפי שמוצג במסמך המודפס הבה נתחיל למצוא את התיבה.

  • חיבור קווי (Ethernet): הטלוויזיה שלך מציגה את כתובת ה - IP של שיתוף Webex ומבקשת ממך להזין כתובת IP זו בדפדפן האינטרנט שלך.
  • חיבור אלחוטי (Wi - Fi): הטלוויזיה שלך מציגה את ה - Webex Share Wi - Fi SSID ומבקשת ממך להתחבר לרשת זו.
2

גש לדף האינטרנט של המכשיר.

  • Ethernet: בדפדפן האינטרנט שלך (מהמחשב הנייד או מהמכשיר הנייד), הזן את כתובת ה - IP של שיתוף Webex כדי לגשת לדף המכשיר.
  • Wi - Fi: באמצעות הסיסמה שסופקה, התחבר (מהמחשב הנייד או מהמכשיר הנייד שלך) לרשת ה - Wi - Fi של Webex Share כדי לגשת לדף המכשיר.
3

לחץ על הגדר שרת Proxy, לחץ על ערוך ומלא את השדות הנדרשים לפי הצורך.

  • Proxy: השתמש URI סטנדרטי.

    דוגמה: example.mycompany.com:80

  • (אופציונלי) שם משתמש: הזן ערך במידת הצורך לאימות.

  • (אופציונלי) סיסמה: הזן ערך במידת הצורך לאימות.

  • (אופציונלי) אשר סיסמה: הזן סיסמה זהה לזו שהזנת בשדה 'סיסמה '.

4

לחץ על שמור.