Hvis din organisation bruger firewalls, kan du konfigurere en proxyserver, så brugere kan oprette forbindelse med personer uden for din organisation. Proxyen er ansvarlig for at filtrere denne forbindelse.

Inden du begynder

Du skal bruge en proxyadresse. En proxy kan være nødvendig til Ethernet-, Wi-Fi- eller til både Ethernet- og Wi-Fi-netværksgrænseflader.

Hvis dit firmas netværk kræver en proxy, skal du konfigurere proxyen, før du konfigurerer enheden.

1

Tilslut Webex Share som vist i det trykte dokument Let's get started (Lad os komme i gang) i kassen.

  • Kabelbaseret forbindelse (Ethernet): Dit tv viser Webex ShareIP-adressen og beder dig om at angive denne IP-adresse i din webbrowser.
  • Trådløs forbindelse (Wi-Fi): Dit tv viser Webex Share Wi-Fi-SSID'et og beder dig om at oprette forbindelse til netværket.
2

Gå til enhedens webside.

  • Ethernet: I din webbrowser (fra din bærbare computer eller mobilenhed) skal du indtaste Webex Share IP-adressen for at få adgang til enhedssiden.
  • Wi-Fi: Med den angivne adgangskode skal du tilslutte (fra din bærbare computer eller mobilenhed) til Webex Share Wi-Fi-netværk for at få adgang til enhedssiden.
3

Klik på Indstil proxy, klik på Rediger, og udfyld de obligatoriske felter efter behov.

  • Proxy: Brug en standard-URI-adresse.

    Eksempel: example.mycompany.com:80

  • (Valgfri) Brugernavn: Angiv en værdi, hvis det er nødvendigt i forbindelse med godkendelse.

  • (Valgfri) Adgangskode: Angiv en værdi, hvis det er nødvendigt i forbindelse med godkendelse.

  • (Valgfri) Bekræft adgangskode: Angiv den samme adgangskode som du angav i feltet Adgangskode.

4

Klik på Gem.