Ako vaša organizacija koristi zaštitne zidove, možda ćete želeti da podesite proxy server tako da korisnici mogu da se povežu sa osobama izvan vaše organizacije. Proxy server je odgovoran za filtriranje te veze.

1

Priključite Webex Share kao što je prikazano u odštampanom "Hajde da započnemo dokument koji je pronađen u polju".

  • Ožičena veza (Ethernet): Tv prikazuje Webex Share IP i traži od vas da unesete ovu IP adresu u Veb pregledač.
  • Bežična veza (Wi-Fi): TV prikazuje Webex Share Wi-Fi SSID od vas da se povežete sa tom mrežom.
2

Pristupite Veb stranici uređaja.

  • Ethernet: U Veb pregledaču (sa laptopa ili mobilnog uređaja) unesite Webex Share IP adresu za pristup stranici uređaja.
  • Wi-Fi: Uz obezbeđenu lozinku povežite se (sa laptopa ili mobilnog uređaja) Webex Share Wi-Fi mreži da biste pristupili stranici uređaja.
3

Izaberite stavku Postavi proxy server, kliknite na dugme Uredi i popunite potrebna polja po potrebi.

  • Proxy: Koristite standardnu URI.

    Primer: example.mycompany.com:80

  • (Opcionalno) Korisničko ime: Unesite vrednost ako je potrebno za potvrdu identiteta.

  • (Opcionalno) Lozinku: Unesite vrednost ako je potrebno za potvrdu identiteta.

  • (Opcionalno) Potvrdi lozinku: Unesite istu lozinku kao što ste uneli u polje Lozinka.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.