Jeśli Twoja organizacja korzysta z zapór, możesz skonfigurować serwer proxy, aby użytkownicy mogli łączyć się z osobami spoza organizacji. Za filtrowanie tego połączenia odpowiada serwer proxy.

1

Podłącz Webex Share, jak pokazano w wydrukowanym dokumencie Zacznijmy, znajdującym się w pudełku.

  • Połączenie przewodowe (Ethernet): Telewizor wyświetla adres IP usługi Webex Share i monituje o wprowadzenie tego adresu IP w przeglądarce internetowej.
  • Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi): Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona Webex Share Wi-Fi SSID a następnie zostanie wyświetlony monit o nawiązanie połączenia z tą siecią.
2

Przejdź do strony www urządzenia.

  • Obciążony W przeglądarce internetowej (za pomocą laptopa lub urządzenia przenośnego) wprowadź Webex Share adres IP, aby uzyskać dostęp do strony urządzenie.
  • Wi-Fi: W przypadku podanego hasła nawiąż połączenie (z laptopa lub urządzenia przenośnego) z siecią Webex Share Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do strony urządzenie.
3

Kliknij opcję Ustaw serwer proxy , kliknij przycisk Edytuj i Wypełnij wymagane pola w miarę potrzeb.

  • Użytkownika Użyj standardowego URI.

    Przykład: example.mycompany.com: 80

  • Dodatkowego Wprowadzona W razie potrzeby wprowadź wartość dla uwierzytelniania.

  • Dodatkowego Je W razie potrzeby wprowadź wartość dla uwierzytelniania.

  • Dodatkowego Potwierdź hasło: Wprowadź to samo hasło, które zostało wprowadzone w polu hasło

4

Kliknij przycisk Zapisz.