Ustawianie serwera proxy dla Cisco Webex Share

Dowiedz się, jak skonfigurować serwer proxy do Webex Share. Serwer proxy może pomóc w zastosowaniu dodatkowego środka bezpieczeństwa lub zasad firmy, takich jak ograniczenie korzystania z Internetu.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z zapór, możesz skonfigurować serwer proxy, aby użytkownicy mogli łączyć się z osobami spoza organizacji. Za filtrowanie tego połączenia odpowiada serwer proxy.

Zanim rozpoczniesz

Potrzebny jest adres serwera proxy. Może być wymagane w przypadku sieci Ethernet, sieci Wi-Fi lub zarówno interfejsów sieci Ethernet, jak i sieci Wi-Fi.

Jeśli sieć firmowa wymaga serwera proxy, skonfiguruj serwer proxy przed skonfigurowaniem urządzenia.

  1 Podłącz Webex Share, jak pokazano w wydrukowanym dokumencie Zacznijmy, znajdującym się w pudełku.
  • Połączenie przewodowe (Ethernet): Twój telewizor wyświetla adres IP Webex Share i wyświetla monit o wprowadzenie tego adresu IP w przeglądarce internetowej.
  • Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi): Twój telewizor wyświetla identyfikator SSID Webex Share Wi-Fi i wyświetla monit o połączenie z tą siecią.
  2 Przejdź do strony www urządzenia.
  • Ethernet: W przeglądarce internetowej (z laptopa lub urządzenia mobilnego) wprowadź adres IP Webex Share, aby uzyskać dostęp do strony urządzenia.
  • Wi-Fi: Za pomocą dostarczonego hasła połącz się (z laptopa lub urządzenia mobilnego) z siecią Wi-Fi Webex Share, aby uzyskać dostęp do strony urządzenia.
  3 Kliknij opcję Ustaw serwer proxy, kliknij przycisk Edytuj i wypełnij wymagane pola w miarę potrzeb.
  • Proxy: Użyj standardowego adresu URI

   Przykład: example.mycompany.com: 80

  • (Opcjonalnie) Nazwa użytkownika: Wprowadź wartość, jeśli jest to konieczne do uwierzytelnienia.

  • (Opcjonalnie) Hasło: Wprowadź wartość, jeśli jest to konieczne do uwierzytelnienia.

  • (Opcjonalnie) Potwierdź hasło: Wprowadź to samo hasło, które zostało wprowadzone w polu Hasło.

  4 Kliknij na Zapisz.

  Czy ten artykuł był pomocny?