Ръчно добавяне на разширения на парка за обаждания

Можете ръчно да добавяте до 100 разширения на парка за обаждания на място.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услугии под Извикване изберете Функции.

2

Изберете местоположението, към което искате да добавите разширение в call park.

3

Изберете Създаване на разширениена парка за обаждания.

4

Изберете Ръчно добавяне.

5

Въведете име на разширение на кол парк и номер на разширение.

6

Изберете Запиши.

Добавяне на разширения за няколко парка за обаждания

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги и под Извикване изберете Функции.

2

Изберете местоположението, към което искате да добавите разширение в call park.

3

Изберете Създаване на разширениена парка за обаждания.

4

Изберете Групово добавяне в CSV.

5

Изтеглете CSV шаблона и въведете необходимата информация.

6

Щракнете върху Импортиране на CSV файл, изберете CSV файла и щракнете върху Подаване.


 

Можете да видите състоянието на импортиране на CSV на страницата Задачи.