Tilføj lokalnumre til parkering af opkald manuelt

Du kan manuelt tilføje op til 100 lokalnumre til parkering af opkald pr. placering.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, skal du gå til Tjenester > Opkald > Funktioner.

2

Klik på Ring op til parkeringslokalnummer > Opret parkeringslokalnummer .

3

Vælg Tilføj manuelt.

4

Vælg den placering, hvor du vil tilføje et lokalnummer for parkering af opkald af opkald.

5

Indtast et lokalnummer til parkering af opkald og et lokalnummer.

6

Vælg Gem.

Tilføj flere lokalnumre til parkering af opkald

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, skal du gå til Tjenester > Opkald > Funktioner.

2

Klik på Ring op til parkeringslokalnummer > Opret parkeringslokalnummer .

3

Vælg Massetilføjelse i CSV .

4

Download CSV-skabelonen, og indtast de nødvendige oplysninger.


 

Du kan tilføje op til 1.000 lokalnumre i parkeret opkald ad gangen. Hver placering kan have op til 100 lokalnumre til parkeret opkald.

5

Klik på Importer CSV -fil , vælg CSV-fil og klik på Indsend .


 

Du kan se status for CSV-importen på siden Opgaver.