Legg til utvidelser for samtaleparkering manuelt

Du kan manuelt legge til opptil 100 samtaleparkerings-utvidelser per sted.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Funksjonerunder Anrop .

2

Velg stedet der du vil legge til en samtaleparkering-utvidelse.

3

Velg Opprett samtaleparkutvidelse.

4

Velg Legg til manuelt.

5

Angi et navn og internnummer for samtaleparkering-utvidelsen.

6

Velg Lagre.

Legg til flere samtaleparkering-utvidelser

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Funksjonerunder Anrop.

2

Velg stedet der du vil legge til en samtaleparkering-utvidelse.

3

Velg Opprett samtaleparkutvidelse.

4

Velg Massetillegg i CSV.

5

Last ned CSV-malen, og skriv inn den nødvendige informasjonen.

6

Klikk Importer CSV-fil, velg CSV-filen, og klikk Send.


 

Du kan se statusen til CSV-importen på Oppgaver-siden.