Ručně přidat rozšíření parkovacích hovorů

Můžete ručně přidat až 100 přípon parkovacích hovorů na jedno místo.

1

Z pohledu zákazníka v přejděte https://admin.webex.comna položku Služby av části Volání vyberte položku Funkce.

2

Vyberte umístění, ke kterému chcete přidat rozšíření parku hovorů.

3

Vyberte možnost Vytvořit příponu parkovacího volání.

4

Vyberte položku Ručně přidat.

5

Zadejte název rozšíření parkoviště a číslo rozšíření.

6

Klepněte na příkaz Uložit.

Přidat vícenásobné přípony parkovacích hovorů

1

Z pohledu zákazníka v přejděte https://admin.webex.comna položku Služby a v části Volání vyberte položku Funkce.

2

Vyberte umístění, ke kterému chcete přidat rozšíření parku hovorů.

3

Vyberte možnost Vytvořit příponu parkovacího volání.

4

Vyberte hromadné přidání v CSV.

5

Stáhněte si šablonu CSV a zadejte potřebné informace.

6

Klepněte na tlačítko Importovat soubor CSV, vyberte soubor CSV a klepněte na tlačítko Odeslat.


 

Stav importu CSV můžete vidět na stránce Úkoly.