Přidejte parkování hovorů ručně

Ručně můžete přidat až 100 linek na parkování hovorů pro každou pobočku.

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com/ , přejít na Služby > Volání > Funkce .

2

Klikněte Linka pro parkování hovorů > Vytvořte linku pro parkování hovorů .

3

Vyberte možnost Přidat ručně .

4

Vyberte umístění, do kterého chcete přidat linka pro parkování hovorů.

5

Zadejte název a číslo linky linka pro parkování hovorů .

6

Vyberte možnost Uložit .

Přidat více parkování hovorů

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com/ , přejít na Služby > Volání > Funkce .

2

Klikněte Linka pro parkování hovorů > Vytvořte linku pro parkování hovorů .

3

Vyberte možnost Hromadné přidání v CSV .

4

Stáhněte si šablonu CSV a zadejte potřebné informace.


 

Najednou můžete přidat až 1000 linek pro parkování hovorů . Každá pobočka může mít až 100 linek pro parkování hovorů .

5

Klikněte Importovat soubor CSV , vyberte soubor CSV a klikněte Odeslat .


 

Na stav importu souboru CSV se můžete podívat na stránce Úkoly.