Ručno dodavanje proširenja parka poziva

Možete ručno dodati do 100 proširenja parka poziva po lokaciji.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na usluge i u okviru Pozivanje izaberite funkcije.

2

Odaberite lokaciju na koju želite da dodate proširenje parka poziva.

3

Izaberite stavku Kreiraj proširenje parka poziva.

4

Izaberite ručno dodavanje.

5

Unesite ime proširenja parka poziva i broj proširenja.

6

Izaberite sačuvaj.

Dodaj više proširenja parka poziva

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i u okviru Pozivanje izaberite funkcije .

2

Odaberite lokaciju na koju želite da dodate proširenje parka poziva.

3

Izaberite stavku Kreiraj proširenje parka poziva.

4

Izaberite masovno dodavanje u CSV.

5

Preuzmite CSV predložak i unesite potrebne informacije.

6

Kliknite na dugme Uvezi CSVdatoteku , izaberite CSV datoteku i kliknite na dugme Prosledi.


 

Status uvoza CSV-a možete videti na stranici "Zadaci".