Lägg till samtalsparkeringsanknytningar manuellt

Du kan lägga till upp till 100 samtalsparkeringsanknytningar per plats manuellt.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och Samtal och väljer Funktioner.

2

Välj den plats där du vill lägga till en samtalsparkeringsanknytning.

3

Välj Skapa samtalsparkeringsanknytning.

4

Välj Lägg till manuellt.

5

Ange ett namn och ett anknytningsnummer för samtalsparkering.

6

Välj Spara.

Lägg till flera samtalsparkeringsanknytningar

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och Samtal och väljer Funktioner.

2

Välj den plats där du vill lägga till en samtalsparkeringsanknytning.

3

Välj Skapa samtalsparkeringsanknytning.

4

Välj Lägg till flera samtidigt i CSV.

5

Hämta CSV-mallen och ange den information som krävs.

6

Klicka på Importera CSV-fil, välj CSV-filen och klicka på Skicka.


 

Du kan se statusen för CSV-importen på sidan Uppgifter.